Empathy

Empatia – inteligencja ludzkiego serca

Zdolność współodczuwania i zrozumienia sytuacji innych osób jest podstawową i pożądaną cechą u wszystkich istot myślących. Empatia to jedna z fundamentalnych umiejętności wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej. Brak tej cechy prowadzi do wielu konfliktów i uniemożliwia porozumienie.

 

Empatia to jedna z najbardziej pożądanych cech. Ludzie pozbawieni tej właściwości, to osoby bezkompromisowe, agresywne i przeświadczone o swojej nieomylności. Takie podejście doprowadza do wielu konfliktów i jest przyczyną cierpienia wielu istot. Brak intropatii prowadzi do wielu złych rzeczy m.in. do: przemocy psychicznej i fizycznej, naruszenia nietykalności, a także w skrajnych sytuacjach do morderstwa. Nieistnienie tak ważnej części ludzkiej psychiki może uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. W krańcowych przypadkach doprowadzić do wykluczenia ze środowiska.

Empatia i jej rozwój

 

Rozwój empatii i zdolność współodczuwania zaczyna się już na wczesnym etapie dzieciństwa. Prawidłowe relacje w rodzinie, środowisko w którym żyjemy, to wszystko ma wpływ na nasz rozwój emocjonalny. Zdolność utożsamiania się, rozwijana jest też pod wpływem traumatycznych wydarzeń, w których nasze uczucia wystawiane są na próbę np. opieka nad ciężko chorą osobą, pomoc cierpiącym zwierzętom. W takich sytuacjach „uśpione” do tej pory uczucia mogą się uaktywnić. Osoby niezwracające uwagi na uczucia pozostałych, zaczynają wczuwać się w sytuacje innych.

Współodczuwanie – dlaczego jest tak istotne?

 

Umiejętność wczuwania się w sytuację innych ludzi ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Właściwa interpretacja słów, gestów i zachowania umożliwia szybsze porozumienie. Zdolność ta ułatwia utrzymanie poprawnych relacji w życiu osobistym i zawodowym. Osoby empatyczne i wrażliwe, często otoczone są przyjaciółmi – takie relacje są niezwykłe pomocne w życiu. Świadomość, że możemy w każdej chwili zwrócić się o pomoc do kogoś bliskiego, jest nieoceniona.

 

Wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna jest też często doceniana przez pracodawców. Przyjacielskie stosunki ze współpracownikami ułatwiają i uprzyjemniają pracę. W wielu zawodach empatia jest bardzo pożądaną cechą. Trudno wyobrazić sobie psychologa, terapeutę, pielęgniarkę lub lekarza jako osoby pozbawione zdolności współodczuwania – nieczułe na ból, niezwracające uwagi na uczucia pacjentów.

 

Wiele osób sądzi, że empatia to cecha idealistów – ludzi chcących zbawiać i zmieniać świat. Jednak można przewidzieć, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby zabrakło w nas tej najważniejszej i najbardziej „ludzkiej” umiejętności – zdolności współodczuwania. Dlatego warto rozwijać i pielęgnować w sobie tę niezwykłą właściwość. To właśnie ona sprawia, że świat jest bardziej przyjazny dla wszystkich istot, które zasiedlają tę piękną planetę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *