natura, owad

Edukacja ekologiczna

Postęp cywilizacyjny, szybki rozwój gospodarczy i nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych przyczyniają się do ciągłej degradacji środowiska. Proekologiczne działania instytucji związanych z ochroną środowiska i wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa mogą spowolnić lub nawet zatrzymać dalsze procesy związane z zanieczyszczaniem powietrza i dewastacją przyrody. Aby jednak tak się stało, potrzebna jest, dalsza edukacja społeczeństwa w tym zakresie.

 

Zachowania konsumenckie mają duży wpływ na ochronę środowiska. Kształtowanie zrównoważonej konsumpcji oraz dalsze uświadamianie społeczeństwa o potrzebie ochrony naturalnych zasobów ziemi mogą przyczynić się do poprawy, jakości naszego życia. Wiedza o szkodliwości niektórych produktów i ich negatywnym wpływie na środowisko naturalne może zmniejszyć ich popyt, co w konsekwencji doprowadzi do spadku podaży. Jednak, żeby taka sytuacja zaistniała potrzebna jest stała edukacja ekologiczna społeczeństwa.

 

Świadomość ekologiczna i jej wpływ na ochronę środowiska

 

Wysoki poziom świadomości ekologicznej wśród osób dorosłych wpływa na ich nawyki, decyzje zakupowe i zaangażowanie w ochronę środowiska. Osoby zaangażowane w ochronę przyrody coraz częściej zwracają uwagę na niewłaściwe zachowania (np. wywożenie śmieci w inne niż przeznaczone do tego miejsca, ogrzewanie budynków niewłaściwym opałem, wycinanie drzew itp.) innych osób. Taka postawa przeciwdziała i zapobiega dalszym procesom dewastacyjnym w środowisku naturalnym.

 

Świadomość ekologiczna osób zaangażowanych w ochronę środowiska wpływa korzystnie na ich decyzje zakupowe i zmienia ich przyzwyczajenia. Osoby te zazwyczaj wybierają ekologiczne i przyjazne dla środowiska produkty oraz ograniczają konsumpcję dóbr, przy których produkcji tworzone są niebezpieczne odpady i wykorzystywane są nieodnawialne zasoby przyrody. Takie zachowanie zmusza producentów do zmiany sposobu produkcji na bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku – zmiana ta ma bezpośrednie przełożenie na ochronę środowiska i zapobiega jego dalszej dewastacji.

 

Edukacja ekologiczna dzieci

 

Edukacja ekologiczna i wychowywanie w duchu poszanowania przyrody od najmłodszych lat jest kluczowym elementem w walce o „lepsze jutro”. Świadomość ekologiczna, wyrabianie odpowiednich postaw u najmłodszych członków naszego społeczeństwa będzie miała pozytywny wydźwięk w przyszłości. Kształtowanie proekologicznych zachowań od najmłodszych lat i uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody pomoże podejmować im właściwe decyzje w dorosłym życiu. Młodzi, wyedukowani ekologicznie ludzie będą mieli decydujący głos w walce o zachowanie dla przyszłych pokoleń naszych naturalnych zasobów na ziemi i zapewnienie im godnego życia.

 

Każdego dnia nasze decyzje odnośnie do zakupów, wyboru środka lokomocji, spędzania wolnego czasu itp. mają bezpośredni wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Tylko od nas zależy, w jakim stanie zostawimy naszą planetę dla przyszłych pokoleń oraz czy to, co zastaną umożliwi im godny byt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *